www.karllarsson.se à CV à SVENSKA à “2009 in 365 seconds”, London, UK.

 

 

 

 

 

“2009 in 365 seconds”, London, UK

 

Screening av min video ” “2009 in 365 seconds” där jag satt ihop år 2009 som jag upplevt det med min kamera.

113 005 bilder i kronologisk ordning med början 2009-01-01 och slut 2009-12-31

 

 

Länk till video: http://www.youtube.com/watch?

v=hbA96It_o-o

 

Stillbild från Video, Karl Larsson, 2010.

                    Contact - +46 (0)737- 67 31 86 / karllarsson@karllarsson.se