www.karllarsson.se à CV à SVENSKA à "En reflektion över den flyende tiden.”, Galleri Konstepidemin, (Bergrummet), Göteborg, SE.

 

 

 

 

 

"En reflektion över den flyende tiden.”, Galleri Konstepidemin, (Bergrummet), Göteborg, SE / Video, Installation, Performance  

 

En visuell Madeleinekaka uppbyggd på en miljon fotografier i vilka det personliga möter offentligheten, eller offentligheten ges ett ofrivilligt minne. I en tid där vi drabbas av en ofantlig mängd information ges liten om än någon tid till reflektion av vad det är vi egentligen skapar. Det personliga har blivit kollektivt, är det det omedvetna som informationen, när den bryskt gör sig påmind retar? Samtiden som ett fiktions-fritt minne där flykten från verkligheten också blir till verklighet. Då min personliga dokumentation av upplevelser tidvis blir till abstrakta betraktelser av något som flyr. En reflektion över den flyende tiden är ett konstverk uppbyggt genom sammanfogandet. Där det enskilda fotografiets påverkan är lika mycket en petitess som en nödvändighet. Mina undersökningar kring uppfattningen av tid och rum i förhållandet till informationen om dessa blir till ett flöde, ett visuellt påträngande mönster. Där i bland den miljon fotografier jag tagit befinner sig tid, rum och plats fångna i ett kaos.

 

Vid min utställning på Konstepidemin kommer jag under 4 tillfällen att ackompanjera det visuella flödet. Även en finissage där flertalet olika musiker, poeter uppträdde.

 

 

Video, Installation, Performance. Karl Larsson 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Contact - +46 (0)737- 67 31 86 / karllarsson@karllarsson.se