www.karllarsson.se à CV à SVENSKA à “Images”, Malmö, Sverige

 

 

 

 

 

“Images”, Malmö, Sverige

Utställningen “images” bestod dels av ett

performance-verk, dels av 409 slumpmässigt utvalda

bilder från ”The One Million projekt” (som just då

bestod av 503 456 stycken bilder) . Performancet

Counting Images” utgjordes av att jag “räknade

bilder”, dessa (cirka 10 500 stycken) hade jag lagt på

DVD-skivor som spelades upp i en monitor. Sedan

skrev jag ner en siffra för varje bild som visades

upp. Resultatet av detta performance blev 33,5

meter lång pappersrulle med totalt 5467 nummer.

Performancet pågick under fem dagar (cirka en

timme per dag).

 

Fotografi, Performance, Karl Larsson, 2010.

 

 

 

                    Contact - +46 (0)737- 67 31 86 / karllarsson@karllarsson.se