www.karllarsson.se à CV à SVENSKA àIntense Silence”, Kulturhuset, Jönköping, SE

 

 

 

 

 

Intense Silence”, Kulturhuset, Jönköping, SE

 

I utställningen “Intense Silence” bestod av tio

skulpturer vilka består av 7620 bilder per skulptur.

Bilderna är samtliga tagna under 2009 och är

desamma som utgör den 17 minuter långa film

som representerar hela året genom att de 113005

stillbilderna visas i oerhört snabb följd (72 bilder

per sekund). Intensiteten i rummet skapar frågor,

vilka behandlar mer än vår uppfattningsförmåga då

det gäller information.

 

 

Fotografi, Video, Installation, Karl Larsson, 2010.

 

 

 

 

                    Contact - +46 (0)737- 67 31 86 / karllarsson@karllarsson.se