www.karllarsson.se à CV à SVENSKA à Kultivera, Connecting Creativity Artists in Residency 2014, Tranås, SE

 

 

 

 

Kultivera, Connecting Creativity Artists in Residency 2014, Tranås, SE

 

Din Konst

Ett pop up-galleri i Tranås som skapades under Connecting Creativity Artists in Residency 2014, under augusti månad. Att hitta ett möte mellan konstnärer där likheter istället för olikheter får visa på konstens bredd och funktion på ett mer övergripande plan.

 

Jag börjar från slutet, den 31 augusti kommer 29 konstnärer med lokal och regional förankring att hämta sina 144 inlämnade verk. Galleri Din Konst besöktes tiden 22 – 30 augusti av 468 personer som i galleriet har fått uppleva olika konstuttryck. Detta är min tolkning av (vidareutveckling!) och ett exempel på sk. relationell estetik eller, som kejsaren själv Nicolas Bourriaud uttrycker det: ”försök att skapa relationer mellan människor utanför och bortom de institutionaliserade relationsformerna”.

mer information:

www. dinkonst.wordpress.com

 

 

 

 

 

Projekt managment, curator, gallerist, , Karl Larsson 2014. (Photo: Hanna Eliasson www.lupomanaro.com)

 

 

 

 

                    Contact - +46 (0)737- 67 31 86 / karllarsson@karllarsson.se