www.karllarsson.se à CV à SVENSKA à “Ljudarna visar bild”, Konstnärsgården (Södra vätterbygdens konstnärer) Jönköping, SE.

 

 

 

 

 

“Ljudarna visar bild”, Konstnärsgården (Södra vätterbygdens konstnärer) Jönköping, SE.

Bilderna från utställningen “Ljudarna visar bild”

visar dels videoverket “Traveling”, dels verket

Counting Images” som är produkten av ett

performance jag gjorde under en veckas tid på

utställningen “Images”. I ”Traveling” har jag samlat ihop

cirka 35600 bilder som jag har tagit när jag har

rest, dessa blandas med Tomas Rydins film.

Stillbilderna från ”Counting Images” är utvalda från

nämnda performance - “999”, “1073”, “1450” är

bilderna som jag har räknat, de abstrakta siffrorna

representeras av de egentliga bilderna. Följ länken och läs mer om detta här ”Images”.

 

 

 

Film, Foto, Blandteknik tillsammans med Tomas Rydin, 2010

 

 

 

 

                    Contact - +46 (0)737- 67 31 86 / karllarsson@karllarsson.se