www.karllarsson.se à CV à SVENSKA à ”Minnen II”, Electric light christmas, Galleri Rostrum, Malmö, SE

 

 

 

 

 

”Minnen II”, Electric light christmas, Galleri Rostrum, Malmö, SE

Ytterligare ett performance i serien minnen (Memories) där 1000 bilder rivs i bitar av mig, en

person tar de sönderrivna bitarna och blöter ner

dem i tapetklister som sedan slängs på uppspända

dukar. Detta ackompanjerat av elgitarr och

mixerbord kopplat i rundgång. I detta performance

blir minnena som ett föränderligt kollage av bilder

skapade av vår perception.


 

 

performance, Fotografi, Karl Larsson, 2011. (Med Ulf Davidson, Hanna Eliasson, Axel Håltén)

 

 

 

 

                    Contact - +46 (0)737- 67 31 86 / karllarsson@karllarsson.se