www.karllarsson.se à CV à SVENSKA à “ Polish-Swedish Construction Workers”,

Skulpturparken, Ängelsberg, SE.

 

 

 

 

 

Polish-Swedish Construction Workers”,

Skulpturparken, Ängelsberg, Sverige

 

Platsspecifik skulptur / installation som gjordes

tillsammans med Stanislaw Boniecki och Magda

Fabianczyk i Ängelsbergs skulpturpark. Vi arbetade

i fyra dagar med denna skulptur / installation

som dels var ett svar på de diskussioner som gick

om polska byggnadsarbetare vilka svenska fack

försökte stoppa. Men också en dialog omkring

äganderätt. Verket som bestod i att vi med plankor

från ett rivet hus byggde upp ett rum i vilket vi

planterade olika typer av växter som vi tagit från

den omkringliggande skogen.

Skulptur, Platsspecifik, Karl Larsson, 2008. (med Stanislaw Boniecki och Magda Fabianczyk)

 

 

 

 

                    Contact - +46 (0)737- 67 31 86 / karllarsson@karllarsson.se