www.karllarsson.se à CV à SVENSKA à ”Reflektioner”, Konstfrämjandet Västmanland, Västerås, SE

 

 

 

 

 

 

”Reflektioner”, Konstfrämjandet Västmanland, Västerås, SE


Tillsammans med Hanna Eliasson, så ställde vi ut fler än 150 olika reflektioner av vår verklighet. Bilder och fotografier samt skulpturer som vi gjort.   

 

 

 

 

Photography, Sculpture, Karl Larsson & Hanna Eliasson, 2013.

 

 

 

                    Contact - +46 (0)737- 67 31 86 / karllarsson@karllarsson.se