www.karllarsson.se à CV à SVENSKA à “Waste Town”, Galerii Metropol, Tallinn, EST

 

 

 

 

 

Waste town.

Waste town.

Som människa vet vi om att vi kommer att dö och att vi skapar skräp. Detta var ingångspunkten under mitt residens i Tallinn och Ptarmigan, den teoretiska delen i ett försök att skapa konst utifrån skräp. Materialet bestod i (och av!) enorma mängder råmaterial i form av del 11 000 fotografier, 7 timmar video material, 4 timmar intervjuer, 5 timmar av annat material. Jag var och mötte representanter för regeringen olika verksamheter som har med avfallshantering (vilket juh är det finare namnet som inkluderar allt skräp.). Jag fick sedermera kontakt med ett företag vilket jag fick hämta så mycket skräp jag ville !
FANTASTISKT!
WAWO KONST!
Nu kör vi. Och jag fick med mig ett par hundra kilo med skräp. Utav detta skräp så skapade jag delar av/ till utställningen ”Waste town” vilken jag visade på Galleri Metropol.

 

/Karl Larsson

 

 

 

http://www.industrisemester.wordpress.com/

 

 

Skulptur, Fotografi, Karl Larsson, 2013.

 

 

 

 

                    Contact - +46 (0)737- 67 31 86 / karllarsson@karllarsson.se