www.karllarsson.se à CV à SVENSKA à “ “Untitled” “, The Modern Language Experiment presents “there will be others”,

Angus-Hughes Gallery, London, UK.

 

 

 

 

 

“ “untitled” “,
The Modern Language Experiment presents “there will be others”, Angus-Hughes Gallery, London, UK.


 

 

Med ett performance där konstnären med en stol,

en skylt med texten ”Free Portrait”, i sju timmar

och tog porträtt på förbipasserande vid en marknad

i London. Av dessa valdes fyra ut och installerades

som bilder i små betraktare på galleriet tillsammans

med stolen och inspelat ljud från performancet.

 

 

 

Fotografi, performance, installation, Karl Larsson, 2012.

 

 

 

                    Contact - +46 (0)737- 67 31 86 / karllarsson@karllarsson.se